top of page

MeetUP Olymp

Networking aktivních lidí na VUT
MeetUP Olymp.png

na FSI  v U5

Uvedenými plány chceme nastínit možné směry, kterými se chceme ubírat.

VUT má velký potenciál v lidech, vybavení, nápadech a kontaktech. Spolu jej můžeme využít lépe.
Motto

Není třeba hledat problémy a úskalí, ty se objeví samy. Je třeba hledat řešení.

Jak to proběhne?

Máme v plánu stručné představení studentských organizací a vybraných hostů. Chceme ale udržet spíš neformální ráz akce, takže nejvíce času chceme věnovat volné diskuzi networkingu.

Co s sebou?

Chuť poznat, čím si můžeme být prospěšní navzájem.

Proč tam jít?
Univerzita stojí a padá na komunitě a infrastruktuře, kterou tvoří studenti a zaměstnanci. Poznali jsme, že na dlouhých univerzitních chodbách leží mnoho příležitostí, které čekají až je uchopíme. Myslíme si, že nejlepší způsob jak to udělat je potkat se osobně, abychom poznali co koho žene vpřed, nebo co nás pálí. Jsme na univerzitě, diskuze je vítána a proaktivní přístup ještě více :).
Jakých témat bychom se rádi dotkli?
Nechceme diskuzi svazovat přesným harmonogramem a oficialitami. Může být ale prospěšné nastínit si, na jaká témata bychom rádi diskutovali.
  • Potenciál komunity VUT
  • Využívání potenciálu studentskými organizacemi
  • Využívání potenciálu univerzitou
  • Cesty podpory podnikavosti (aktivity) studentů a zaměstnanců
  • Využívání infrastruktury VUT
  • Jak najít v průběhu studia čas na tvůrčí aktivity
  • Posun prostředí VUT kupředu
  • Podpora spolků, spolupráce se spolky, sdílení příležitostí, mezifakultní spolupráce
Kdy se potkáme?

V pátek 3. března 2023, od 9:00, nejdéle do 16:00.

Kde MeetUP proběhne ?

Místo upřesníme podle počtu potvrzených účastí. 

Kdo přijde?

Akce je pouze pro zvané hosty. Zástupci vedení univerzity, zástupci vedení studentských organizací (SO) a pozvaní zaměstnanci VUT spolupracující se SO.

Účast přislíbily za studenty: VUT C
avaliers Brno, ESN VUT Brno, BEST Brno, ARC Siola, strojLAB, TURNIN. BUT Chicken Wings se omluvili z důvodu příprav na soutěž v USA.

Studentské organizace VUT Cavaliers Brno a TURNIN se omluvili pro onemocnění.

Orientační program:

9:00 - zahájení
do 9:15 - úvodní slovo (#SpoluJsmeVUT)
do 9:30 - představení strojLABu + krátká debata
do 9:45 - představení ESN VUT Brno + krátká debata
do 10:00 - představení BEST Brno + krátká debata
do 10:15 - pauza
do 10:30 - představení ARC Siola + krátká debata
do 10:50 - debata
do 11:05 - pauza
do 11:30 - poznámky zaměstnanců spolupracujících se SO
do 12:00 - první debatní blok*
do 12:30 - přestávka na oběd
po 12:30 - druhý debatní blok*
*debatní blok lze využít ke společné debatě, nebo k diskuzi v menších skupinkách

Motivace

SO mají možnost se prezentovat před VUT, získat podporu, zaujmout a snad i nadchnout jednotlivce a ukázat potenciál pro budování komunity a řešení problémů VUT, budou-li se moci zapojit.

VUT má možnost se seznámit napříč součástmi, kde a jací studenti jsou aktivní, mají zájem a dělají na zajímavých projektech. Do kterých se lze zapojit, které lze podpořit, nebo které lze využít k propagaci VUT. Nebo je možnost navrhnout nápady na další akce, projekty...

Součásti VUT mají možnost se podívat, jaký je zájem o mezisoučástní spolupráci, jaké jsou možnosti zapojení studentů a navázat kontakty mezi sebou.

Harmonogram příprav

13. února

15. února

16. února

20. února

27. nebo 28. února

3. března

Rozeslání pozvánek SO

Uzávěrka pozvánek SO,

Rozesílání pozvánek zaměstnancům

Uzávěrka pozvánek zaměstnanců

Schůzka spolků

MeetUP Olymp

Kontakt

Jan Kalina - 200251@vutbr.cz

Daniel Romanowski - 238265@vutbr.cz

bottom of page