top of page

Vize týmu

Co bychom jednou rádi?

Uvedenými plány chceme nastínit možné směry, kterými se chceme ubírat.

Spolupráce se SŠ

Stejně jako spojujeme studenty napříč univerzitou, plánujeme představovat studentům SŠ vysokoškolské prostředí VUT. Například formou soutěží, ale zejména jejich zapojením do našich projektů. Při práci s nimi si budeme udržovat základní znalosti v živé paměti. Zodpovídáním jejich dotazů si zopakujeme látku a případně zjistíme naše mezery ve vzdělání. Zde patří okřídlená věta: Není hloupé otázky, jen hloupých odpovědí.

 

Spolupráce s laboratořemi VUT

Spojujme laboratoře VUT a kolektivy kolem nich. Na VUT je mnoho otevřených, polootevřených i zcela uzavřených dílen, laboratoří ale i volného vybavení, které není využité po celý rok. To vede k nevyužití anebo naopak přetížení některých zařízení. Myslíme si, že by vzrostl zájem studentů o vzdělávání, kdyby dostali příležitost se s technologiemi seznámit a obrousit hrany obavám ze selhání a neznámého. Ze strany pedagogů se zde však nachází obavy z rozbití drahého vybavení, nebo zranění. Z toho někdy plyne odtažitý přístup ke studentům. Do týmu vybíráme studenty, kteří mají zájem zkoušet nové věci, rozšířit si dovednosti a znalosti. Nebudeme tedy zajišťovat přístup k tomuto vybavením lidem neřídící se touto filosofií a nemající týmového ducha.

Spolupráce s firmami

Spojujeme studenty a firmy. Od spolupráce s firmami si neslibujeme jen pomoc s realizací projektů, ale také možnost zjistit, jakou má firma kulturu, kolektiv a jak to v ní funguje. Mimo zviditelnění před aktivními studenty chceme firmám nabízet spolupráci na řešení technických problémů.

 

Spolupráce napříč generacemi

Spojujme generace. Čím je člověk starší, tím má zpravidla více zkušeností, trpělivosti, nadhledu i volného času. Mladí lidé mají obvykle zápal pro věc a rychleji se učí. Slibujeme si od toho seberealizaci straších a zkušenosti pro mladší.

photo-17.jpg

Tedy to je všechno hezké, ale jak?

Pořádání technických soutěží pro SŠ

Pořádání workshopů, školení a debat pro SŠ, VUT a studenty třetího věku

Zapojení firem do návrhů projektů, jejich realizace a využití

Prezentace a reklama mezi studenty a před širokou veřejností

Komunikace s a mezi ústavy, fakultami, laboratořemi. Distribuce volných kapacit pro omezení zbytečných nákupů vybavení a vytvoření příležitostí pro studenty.

bottom of page